HATARTALANUL!digitalis témahétökoiskola Szabadegyháza
Ezzel a címmel indult projekt iskolánkban a Digitális Témahét elnevezésű országos program keretein belül. A program célja, a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A program során a pedagógusok és a diákok iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket.

Az iskola feladatai közé tartozik továbbá, a különböző tevékenységek során fejleszteni a gyermek világképét, önismeretét, pozitív gondolkodását és a szociális érzékenység kialakítása. A mai világban különösen fontos, hogy empatikusak legyenek mások iránt, elfogadják a tőlük eltérő külső és belső tulajdonságokkal bíró embereket.

A személyiségformálás, közösségfejlesztés színterei: tanórák, a tanórákon kívüli iskolai foglalkozások, iskolán kívüli közös programok, a napközi és a szabadidős tevékenységek.

A pedagógus feladataihoz az is hozzá tartozik, hogy fejleszti a beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránti elfogadó, segítőkész magatartást.

Intézményünk fogad sajátos nevelési igényű tanulókat. Oktatásuk –nevelésük integrált keretek között valósul meg.

Mindezen okok miatt fontos számunkra, hogy a többségi intézmény tanulói megismerjék, megértsék, a nehézséggel küzdő társaik másságát. Az érzékenyítés, a kortársak felkészítése nem egyszerű, de annál fontosabb feladat, segítve ezzel az elfogadást, illetve megelőzve a kiközösítést, csúfolódást, cukkolást, bántalmazást.

Erre a feladatra vállalkoztunk az elmúlt egy hónap során, „Mindannyian mások vagyunk…" projektünk során, miközben a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztését is célul tűztük ki. A programot a harmadik évfolyamon valósítottuk meg.

Az anyag, mely a sokszínűségről szól, négy nagyobb témaegységből áll, egymásra építkezve. A gyermekek aktuális kérdéseihez, az osztályban felmerülő problémákhoz alkalmazkodtunk. A közös munkálkodás gerincét a Sokszínűség oké elnevezésű program adta, melyből célunknak megfelelően válogattunk a munkalapokból, illetve ezeket olyan játékokkal, tevékenységekkel vezettük be, egészítettük ki, ahol a gyermek saját élményen, gondolkodáson keresztül tapasztalhatták meg a tárgyalt különbözőségeket. A program során figyelembe vettük az életkori sajátosságokat, valamint a témához illeszkedő aktivitásokat a tanórák tartalmaiba is beillesztettük.

Első témánk legfontosabb gondolata, hogy az emberek általában különböznek egymástól. Az elbeszélő művek olvasásával, illetve a tanulóhoz életkori sajátosságaiból adódóan, hozzájuk közel álló mesék olvasásával indítottunk, melyben a szülők is aktívan részt vettek az otthoni feladatok kapcsán. Nincsen olyan élethelyzet, aminek ne lenne mesebeli párja. A mesék üzenetet közvetítenek, utat mutatnak, tartalmaznak olyan konfliktusokat, amelyekkel a gyermeknek is meg kell küzdenie. Olyan meseszereplőket kerestünk, akik valamiben mások voltak, mint társaik. Ezután elkészült az osztály arcképcsarnoka, miközben a digitális fényképezőgép használatát is megismerhették a tanulók, nyomtattunk, szkenneltünk, képrejtvényeket és plakátokat készítettünk a témához kapcsolódva. Mozgásos csoportalakító játékok során megtapasztalhatták, hogy mindenkinek vannak erősségei, nehézségei, önismeretük fejlesztését segítve elkészítették az ÉN-táblájukat a tanulók.

A második témában a látható nehézségekre, sérülésekre koncentráltunk. A célunk az volt, hogy saját élményű játékokon keresztül szerezzenek tapasztalatot a nehézségekről. Így például projektor segítségével jelelni tanultunk, kipróbáltuk a szájjal festést, Braille írógépet, kerekesszékkel való közlekedést. Történeteket hallgattunk, illetve vetítettünk projektorral Bartos Erika: Őrangyal című könyvéből, mely nehézségekkel élő kortársaikról szóltak. Gyűjtöttünk híres embereket az internet segítségével, akik valamely nehézséggel élnek. Kutakodtunk környezetünkben és a világhálón sérüléseket kifejező piktogramok után, melyekkel találkozhatunk a mindennapi életben. Készítettünk szófelhőket a mesehőseinkből, megoldottunk tankocka feladatokat a fogalmak rögzítésére, számítógépes alkalmazás segítségével.

Harmadik témánk a nem látható sérülések, nehézségek kapcsán kiemelten az autizmus témakörével foglalkoztunk. Kisfilmet néztünk meg, Sorsfordító címmel, melyből Jancsi történetén keresztül, valamint ismét saját élményű játékokon keresztül ismerkedtünk meg az autizmus jellemzőivel. Eközben bekapcsolódtunk két pályázati felhívásba. Az egyik az „Alkoss KÉKet!" pályázat, ahol az iskolánk ökoligetébe készítettünk raklapból kék virágtartókat. (A pályamunkánk díjazásban részesül, mellyel első helyezést értünk el.) A másik a „Szelfizz KÉKben!" felhívás, amely során fotókat készítettünk magunkról az Autizmus Világnapja tiszteletére.

A negyedik témánk arról szólt, hogyan is lehet valaki szuperbarát. Mesével zártuk a projektünket. A Mazsola és Tádé sorozat egy epizódjának feldolgozása kapcsán arra a kérdésre kerestünk választ, mire vágyik valaki, ha bajban van? Saját nehézségeink felidézésével arról beszéltünk, milyen segítséget várunk ilyenkor a környezetünktől?

Zárásként ellátogattunk a falu tv és újság szerkesztőségébe, ahol a négy hét munkája során felvett kisfilmekből készült egy videofilm, az egy hónap munkájáról, arról mit tanultunk, mivel lettünk gazdagabbak, a másságról, az elfogadásról.

A legfőbb üzenete programunknak: "Az elfogadás nem csak a mások elfogadásáról szól, hanem arról is, hogyan fogadd el, ha te magad valamiért kilógsz a sorból." Fontos, hogy a gyerekek nyitottak legyenek, ne legyenek előítéleteik, fogadják el egymást.

De éppolyan fontos, hogy elfogadják, ha őket tekintik másnak. S magukat ne különbözőnek, sokkal inkább különlegesnek lássák.

A program kidolgozásában részt vett: Bolláné Gódány Erika osztályfőnök és Kolonics Zsuzsanna gyógypedagógus.

A program megvalósításában közreműködtek: Bolláné Gódány Erika osztályfőnök, Kolonics Zsuzsanna gyógypedagógus, Hanol Józsefné tanító, Bolló Brigitta napközis nevelő, Vigyikán Béla informatika tanár, Csicskovics Anikó szerkesztő.

A projektről készült hosszabb beszámoló és fotók elérhetők itt: http://bekzs.simplesite.com/