HATARTALANUL!digitalis témahétökoiskola Szabadegyháza
A 7. osztályosok tanulmányi kirándulása idén is jól sikerült. Sok élménnyel és tudással érkeztek haza, melyről a többieknek is beszámoltak.

Így tartottak értékelő órát, amikor megbeszélték az út tapasztalatait, mennyiben valósultak meg elvárásaik, s mi az, amit kevésbé tetszett nekik. Az anonim kérdőívek tapasztalatait a későbbi kirándulások során felhasználjuk. A foglalkozáson kiválogatták a kiránduláson készült fotókból a kiállítás anyagát. Összeállították az élménybeszámolójuk anyagát is. Nagyon várták, hogy szüleiknek s itthon maradt társaiknak is elmesélhessék, fotókkal, videóval illusztrálva, az élményeiket.
Október közepén az iskolában Határtalanul Erdély témanap volt. Ezen a napon minden Erdélyről szólt. Így volt többek között székely népdal tanulása,ismerkedés a korondi fazekassággal és fazekasmotívumokkal, közös éneklés, zászlókészítés és élménybeszámoló is. A hatodik osztályosok is várják már nagyon, hogy jövőre ők is részt vehessenek az erdélyi kiránduláson.

További fotók elérhetők a honlap galériájában.